USB 2.0 KINGSTON XOAY DT101 loại 1 16GB

52,000

Bảo hành: 1 năm
USB 2.0 KINGSTON XOAY DT101 loại 1 16GB

52,000