USB 2.0 KINGSTON XOAY DT101 loại 1 32GB

66,000

Bảo hành : 1 năm
USB 2.0 KINGSTON XOAY DT101 loại 1 32GB

66,000