Pin đỏ loại 1 4800MAH 3.7V

9,000

Bảo hành: Test
Pin đỏ loại 1 4800MAH 3.7V

9,000