Phát wifi 4G OLAX MF982 (pin 3000mah) LCD (đặt hàng trước)

610,000

Bảo hành: 6 tháng
Phát wifi 4G OLAX MF982 (pin 3000mah) LCD (đặt hàng trước)

610,000