Phát wifi 4G HUAWEI B311B (đặt hàng trước)

1,200,000

Bảo hành: 6 tháng
Phát wifi 4G HUAWEI B311B (đặt hàng trước)

1,200,000