Cáp 2 đầu 3.5mm 2 vạch dây nhựa dẻo 1m

0

Bảo hành: Test
Cáp 2 đầu 3.5mm 2 vạch dây nhựa dẻo 1m

0