Pin đỏ loại 1 4800MAH 3.7V

10,000

Bảo hành: Test
Pin đỏ loại 1 4800MAH 3.7V

10,000