Giá đỡ 3 chân TTX-6218 (kèm remote)

170,000

Bảo hành: Test
Giá đỡ 3 chân TTX-6218 (kèm remote)

170,000